RUTPOŻ

Firma RUTPOŻ zleciła nam wykonanie treści do folderu reklamowego. Oprócz zamieszczonego poniżej opisu firmy stworzyliśmy także krótkie treści dotyczące oferty jednostki.

Opisane zostały: gaśnice przenośne oraz przewoźne, hydranty wewnętrzne i zewnętrzne, systemy sygnalizacji pożaru SSP, systemy oddymiania, instalacja tryskaczowa, zraszaczowa, pianowa, stałe urządzenia gaśnicze gazowe SUGG oraz aerozolowe, pomiar oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, systemy detekcji gazu, przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu, zestawy hydroforowe, zamknięcia przeciwpożarowe, dokumentacja przeciwpożarowa, szkolenia BHP, PPOŻ, Pierwsza pomoc.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy copywritera?