Polityka prywatności

W trosce o Twoje dane osobowe!

Informacja RODO (rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – nazywane „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”. W związku z powyższym informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz o zasadach ich przetwarzania.

Zbierane informacje.

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące tej wizyty, w szczególności adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w dalszej części niniejszej polityki prywatności.

Aby dokonać zamówienia wybranej usługi ze strony Z PASJĄ, istotne będzie wypełnienie formularza zamówienia. Podczas jego uzupełniania konieczne będzie podanie danych, takich jak: imię, nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres e-mail.  Zostaną Państwo poproszeni również o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kontakt za pomocą poczty e-mail.

Kontaktując się z nami poprzez pocztę elektroniczną przekazują nam Państwo swój adres e-mail oraz w samej treści maila inne dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest Państwa zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z nami. Państwa dane osobowe przekazywane w ramach wyżej wymienionego kontaktu internetowego przetwarzane są wyłącznie w celu przygotowania oferty, obsługi i realizacji zamówienia.

Cel przetwarzania danych.

Dane osobowe będą wykorzystywane w celu:

 1. realizacji marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów;
 2. sprzedażny produktów oraz usług;
 3. realizacji złożonych zamówień;
 4. dochodzenia ewentualnych roszczeń czy odszkodowań;
 5. obsługi ewentualnych roszczeń z gwarancji lub rękojmi;
 6. udzielenia odpowiedzi na pisma i wnioski przesłane pocztą tradycyjną, jak i mailową;
 7. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na stronie;
 8. archiwizacji;
 9. wywiązania się z obowiązków prawnych opartych na przepisach prawa np. przepisy księgowe czy podatkowe.

Przekazywanie danych osobowych.

Dane mogą być przekazane:

 1. kancelariom prawnym w celu prowadzenia postępowań;
 2. podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązującego prawa.

Prawa.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 4. usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych,
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podadzą Państwo swoich danych będzie to skutkowało brakiem możliwości złożenia zamówienia, a w konsekwencji uniemożliwieniem realizacji usługi świadczonej w ramach firmy Z PASJĄ.

Okres przetwarzania danych.

Przechowujemy dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów związanych z dokonaniem Państwa zleceń. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony także od celu, w jakim dane są przetwarzane. Tym celem może być okres niezbędny wynikający z przepisów prawa, w tym przepisów księgowych czy podatkowych bądź okresu, w którym Z PASJĄ może dochodzić swoich praw.

Wykorzystywanie plików cookies.

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies
  w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać
  w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.